Ch. E. J. Le Corbusier
Architektura je to, co činí zříceninu krásnou.


O ateliéru

Ateliér SIKORA spol.s r.o. vznikl v roce 1995. Jsem jeho jediným společníkem a jednatelem. Tato forma je záměrná, s mou osobní čitelnou účastí na všech zakázkách a jasnou, nedělenou a nepřenosnou zodpovědností.

Projektování v ateliéru SIKORA je týmovou prací se stálým kolektivem profesních specialistů. Přístup ke každé zakázce je jednotně odpovědný a zároveň individuální. Dle charakteru zadání spolupracuje ateliér s jinými architekty i úzce specializovanými technology.
Je jak smluvním zhotovitelem projektu a vedoucím týmu, tak jeho součástí se specifikovanou dílčí úlohou.

V nabídkách a smluvních vztazích uplatňuje atelier SIKORA profesní a etický řád České komory architektů.

Image one
sikorka_img


ing.arch. Vitold Sikora
autorizovaný architekt

atelier SIKORA
spol. s r.o.
28. října 1851/84
702 00 Ostrava
Česká Republika

Tel: 596 117 796
Mobil: 602 794 551
E-mail: sikorkywh@quick.cz

Úvod | O ateliéru | O sobě | O práci | O klientech a partnerech | O kontaktech |

*
atelier SIKORA 2009