S. Johnson
..všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.


O sobě...

ING. ARCH. VITOLD SIKORA
Narozený 6. června 1958 v Karviné

Vzdělání
SPŠ stavební v Ostravě - 1973-1977
Fakulta architektury VUT v Brně - 1977-1982
Vysoká škola výtvarného umění v Bratislavě, postgraduální studium - 1988-1990
Autorizace ČKA OO 631 - 1993

Zaměstnání a praxe
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě - 1983 - 1986
Atelier 6 Stavoprojektu v Ostravě - 1986 - 1992
soukromá praxe - 1992 - dosud

Soukromou architektonickou praxi vykonávám od roku 1992. V jejím průběhu vznikl okruh mých stálých profesních spolupracovníků. Preferuji přímé vztahy ke kolegům a vstřícné ke klientům. Vyhýbám se kompromisům s devalvačním vlivem na kolektiv
a realizované dílo. Ve svém ateliéru se věnuji návrhům obytných a občanských staveb a to nových i rekonstruovaných.
Dílčími etapami soukromé praxe byly projekty zdravotnických zařízení a staveb, i rekonstrukce nemovitých památek. Několik návrhů grafického designu není výsledkem systematické činnosti ale pouze nápadem nebo experimentem. Upřednostňuji spolupráci s výtvarníkem.

Image one
sikorka_img


ing.arch. Vitold Sikora
autorizovaný architekt

atelier SIKORA
spol. s r.o.
28. října 1851/84
702 00 Ostrava
Česká Republika

Tel: 596 117 796
Mobil: 602 794 551
E-mail: sikorkywh@quick.cz

Úvod | O ateliéru | O sobě | O práci | O klientech a partnerech | O kontaktech |

*
atelier SIKORA 2009